Wiadomości

XXII Wojewódzki Festiwal Pieśni

data publikacji:

XXII Wojewódzki Festiwal Pieśni

Zapraszamy na XXII Wojewódzki Festiwal Pieśni " Bóg się rodzi".

REGULAMIN:

Termin: 9 -12 stycznia 2018 r.

Przesłuchania: 9-11 stycznia,  Dom Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory

Koncert Laureatów: 12 stycznia 2018 r. godz. 1700, Dom Kultury

Celem Festiwalu jest kultywowanie polskiej tradycji, prezentacja szerokich możliwości wykonywania kolęd, podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży oraz utrwalanie kolęd i pastorałek w pamięci.

Warunki:

1. Wykonanie 1 kolędy i 1  pastorałki/piosenki świątecznej (MAKSYMALNIE  3 ZWROTKI)

2. Dopuszczalny jeden utwór w języku obcym

3. Chóry i zespoły wokalne wykonują obowiązkowo jeden z utworów a capella

5. Dopuszczalny podkład muzyczny

6. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat do 5 stycznia 2018 r. na adres mok@mok.zory.pl

7. Wpisowe wynosi 15,00 od osoby - członka zespołu.

8. Dla chórów i zespołów powyżej 16 osób opłata wynosi 250,00 od grupy.

Wpłaty realizowane w dniu występu w kasie MOK lub przelewem: 71 1050 1676 1000 0004 0269 7502

Ocena następuje w rozdziałach wiekowych dzieci, młodzież, dorośli w kategoriach:

I.   Chóry (powyżej 16 osób)

II.  Zespoły wokalne

III.  Zespoły instrumentalno-wokalne

IV. Soliści

Jury (4 osoby) ocenia osobno: intonację, emisję i dykcję, rytmiczność, dynamikę i frazowanie, wrażenie artystyczne, a także dobór repertuaru (zgodność z regulaminem). Max: 130 pkt.

Uwagi jury dla prowadzących:

- dobór nie tylko repertuaru, ale również podkładu muzycznego dostosowany do wieku i umiejętności,

- unikanie aranżacji nieadekwatnych do gatunku, jakim jest kolęda,

- uważne rozgraniczenie między kolędą, pastorałką a piosenką świąteczną, mile widziane utwory tradycyjne,

- podkład muzyczny nie podlega ocenia, ale może znacząco wpłynąć na wrażenie artystyczne.

Nagrody:

Jury dysponuje kwotą 8000 zł do podziału.

Nagroda Prezydenta Miasta Żory – GRAND PRIX.

Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród.

Dyplomy otrzymują laureaci, dyplomy za uczestnictwo wydawane są na indywidualną prośbę.

Werdykt jury jest ostateczny.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w piątek 12 stycznia 2018 r. o g. 17:00. Laureaci zobowiązani są do odbioru dyplomu lub wydelegowania przedstawiciela. Wykonawcy wybrani do koncertu laureatów zostają powiadomieni wcześniej.

Jury:

W skład jury wchodzą:

Jan Ludwik (przewodniczący) i Ewa Adamczyk-Ścibik – dyrygenci i pedagodzy szkół muzycznych z wieloletnią praktyką, a także przedstawiciel Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach i przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

Biuro organizacyjne i odbiór nagród: Irena Maćkowiak tel. 32 434 24 36 wew. 13,dp@mok.zory.pl. 

 

Źródło: MOK Żory 

Adam Rojek Ośrodek Szkolenia Kierowców ROYS Auto Szkoła
Adres: Żory, ul. Ustronna 41
czynne:
telefon: 515 27 37 67, 503 09 44 60
Kalendarz wydarzeń