Wiadomości

Uczniowie mogą zdobyć nowe umiejętności dzięki projektowi - Kariera i Kompetencje

data publikacji:

Doradztwo zawodowe, ciekawe kursy i szkolenia oraz staże zawodowe – to możliwości, które stwarza uczniom trzech żorskich szkół projekt pn. „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”.

Uczniowie mogą zdobyć nowe umiejętności dzięki projektowi - Kariera i Kompetencje

Miasto Żory w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefa Ekonomiczna S.A oraz firmą Syntea S.A. rozpoczęło realizację projektu pt. „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Projekt realizowany jest od 01.08.2017, a skierowany jest do 135 uczniów trzech żorskich szkół:

- Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach,
- Zespołu Szkół Budowlano–Informatycznych im. M.Kopernika w Żorach,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

- Doradztwa edukacyjno-zawodowe dla uczniów - indywidualne oraz grupowe;
- Szkolenia i kursy certyfikowane dla uczniów - m.in.:  prawo jazdy, operatora wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, druku 3D, projektowania komputerowego, animacji 3D, multimediów w reklamie etc.;
- Kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli – tj. kursy: operatora dronów, kurs instruktorski INS, drukowanie 3D, CNC, oraz studia podyplomowe z zakresu: projektowania i stylizacji ubioru, reklamy cyfrowej z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych;
- Staże zawodowe dla uczniów;
- Doposażenie pracowni zawodowych, takich jak: pracownia multimedialna, fotograficzna, logistyczna, reklamy, projektowania odzieży, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, projektów multimedialnych, cyfrowych procesów graficznych;
- Uruchomienie Platformy Kompetencji dla uczniów (e-usługa), której celem jest zapewnienie wysokiej jakości wsparcia doradczo-szkoleniowo-stażowego.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 135 uczniów z 3 żorskich szkół kształcenia zawodowego poprzez:

1. Podniesienie kompetencji miękkich u 135 uczniów dzięki realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego;
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 135 uczniów poprzez realizację szkolenia/kursów/ staży;
3. Wzrost kompetencji zawodowych u 12 nauczycieli w wyniku uczestnictwa w kursach i stażach podyplomowych.;
4. Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w nowoczesny sprzęt.

Wartość projektu: 911 010,00 zł,

Wartość dofinansowania: 865 459,50 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 31.12.2019 r.

Rekrutacja uczestników do projektu trwa od 1 marca do 30 marca 2018 roku - materiały rekrutacyjne do pobrania. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy wydrukować w kolorze.

REGULAMIN REKRUTACJI

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji UM Żory

 (32) 43 48 123 lub (32) 43 48  122  oraz koordynatorzy w poszczególnych szkołach tj.:

- ZS nr 2 - Katarzyna Herman  tel.  szkoły   32 43 42 076
- ZSB-I - Olga Konarzewska    tel.  szkoły   32 43 42 626
- CKZiU  - Grzegorz  Pichnar     tel.  szkoły   32 45 42 366

 

Źródło: UM Żory v

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Adres: Żory, Os. Ks. Władysława
czynne:
telefon: 32 43 41 666
Kalendarz wydarzeń