Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, Technikum nr 3, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)
Adres: Żory, os. Księcia Władysława
czynne:
telefon: 32 43 45 366